Kalendarz zajęć

Najbliższe wydarzenia

Najbliższe wyjazdy z FullFun

REGULAMIN COVID-19

REGULAMIN COVID-19

REGULAMIN AKADEMII PŁYWANIA WG WYTYCZNYCH GIS

NA POTRZEBY COVID-19


W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19 i zgodą władz na przeprowadzenie zajęć nauki pływania wg określonych wytycznych, prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

 

 1. Rodzic/opiekun prawny nie wchodzi na teren niecki basenowej ani do strefy szatni (za kasę basenową) z dzieckiem powyżej 7 r.ż.. Opiekę nad dzieckiem przekazuje instruktorowi wg ustalonego harmonogramu zajęć.
 2. Rodzic/opiekun prawny poświadcza podpisem o braku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną u dziecka. Poświadcza również, że nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem danej lekcji pływania.
 3. Uczestnik zajęć w basenie wchodzi na teren niecki basenowej po przejściu procedury sanitarno-higienicznej (dezynfekcja rąk).
 4. Pływalnia Fala w Goleniowie zapewnia punkty dezynfekcyjne, które są zaopatrzone w dozowniki z płynem odkażającym. Dozowniki są umieszczone przy wejściach do budynku oraz pomieszczeń wspólnie użytkowanych.
 5. Organizator nauki pływania przygotował kadrę w zakresie obowiązujących procedur sanitarno-higienicznych oraz zapoznał z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem.
 6. Rodzic/opiekun prawny udostępnia wszelkie dostępne numery telefonów zapewniające szybką komunikację.
 7. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru dziecka z zajęć w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 8. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się zaopatrzyć dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas wejścia na teren ośrodka sportowego.
 9. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących wytycznych (osłona nosa i ust oraz dezynfekcja rąk).
 10. Na teren obiektu sportowego z jednym dzieckiem może wejść maksymalnie jeden rodzic/opiekun prawny.
 11. Należy ograniczyć pobyt rodzica w strefie wspólnej do możliwego minimum.
 12. Na teren obiektu sportowego należy wchodzić nie wcześniej niż 15 min przed planowanym rozpoczęciem zajęć oraz być punktualnym.
Design by mmCreation.pl. All Rights Reserved